PD Dr. habil. Martin Trefný

Privatdozent

PhDr. Martin Trefný

 

 

 

Institut für Ur- und Frühgeschichte
FAU Erlangen-Nürnberg
Kochstr. 4/18
91054 Erlangen

 

E-Mail: trefnymatrin@seznam.cz

 

 

 

Zum Publikationsverzeichnis

 

Forschungsinteressen

 • Eisenzeit in Mitteleuropa und auf der Apenninenhalbinsel
 • Etruskische Archäologie
 • Interregionale Fernkontakte zwischen Mitteleuropa und dem Mittelmeergebiet in der Eisenzeit
 • Griechische und etruskische Vasenmalerei

Lebenslauf

1973
geboren in Děčín/Tetschen, CZ

1992-2000
Studium der Früh- und Vorgeschichte und Klassischen Archäologie an der Philosophische Fakultät der Karls Universität Prag

2000
Magister an der Karls Universität Prag und
Archäologe am Mittelböhmischem Museum, Roztoky u Prahy 

2000-2007
Postgraduales Studium an der Karls Universität Prag

seit 2003
Direktor und Archäologe des Museum der Region Georgsberg, Roudnice Nad Labem

2006-2014  
Externer Dozent an der Westböhmischen Universität Pilsen

2007
PhD. an der Karls Universität Prag (19. 11. 2007)

2009-2011
Kurator der Eisenzeitsammlungen des Nationalmuseums Prag in der Abteilung für Prähistorie und klassische Antike

2011
PhDr. an der Karls Universität Prag (21. 9. 2011)

2014-2018
Fachassistent und Dozent an der Universität Hradec Králové

seit 2016
Fachassistent und Dozent an der Charles University

seit 2017
Externer Dozent an der Jan Evangelista Purkyně Universität in Ústí nad Labem (Aussig and der Elbe)

2018-2021
Habilitation am Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

 

Ausgrabungen in Böhmen

Durchführung von ca. 70  kleineren und  7 größeren, systematischen Ausgrabungen in Nordwestböhmen.

Beispielsweise am

 • Burgwall Sovice, Leitmeritzer Kreiss Nordwestböhmen
 • Burgwall Rubín, Nordwestern Bohemia
 • Hallstattzeitlichen Wagengrab, Roudnice nad Labem, Nordwestböhmen
 • Äneolitischen und keltischen Gräberfeld, Doksany, Nordwestböhmen

Ausgrabungen im Ausland

 •  2007-2008 Bulgarien, Pistiros, Thrako-griechische Siedlung
 •  2009 Monterenzio Vecchio bei Bologna, etrusko-keltische Siedlung
 •  2010-2016 Tarquinia, etruskische Stadt
 • seit 2017 Tarquinia, Dokumentation etruskischer Gewinnungsaktivitäten [Poster 2019]
 • seit 2017 Bufalareccia, Allumiere – Ausgrabungen einer etruskischer Stadt

 

Organisation und Co-Organisation von Tagungen

 • The Early Iron Age in Central Europe
  2015 Hradec Králové CZ; 2017 Nürnberg DE; 2019 Wroclaw PL
 • Klasické rozhovory/Colloquia Classica
  2016 Hradec Králové CZ; 2017, 2018, 2019 Prag CZ

Vorträge auf Tagungen der letzte 4 Jahre

2013

 • European Association of Archaeologists, Pilsen, CZ
 • 4th International Conference Keltové / Die Kelten / Celts 2014-Bučovice, CZ
 • Clash of Cultures, Piran, SLO

2014

 • XIIIth international conference Urnfield and Hallstatt period in Central Europe, Opava CZ
 • 15th International Conference Keltové / Die Kelten / Celts 2014,Klement A
 • Das Nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit, Košice SK
 • From a clay tablet to a computer tablet: History of writing, Pardubice CZ

2015

 • The Early Iron Age in Central Europe, Hradec Králové CZ
 • Connecting elites, Leiden NL

2016

 • Klasické rozhovory/Colloquia classica, Hradec Králové CZ
 • 14th international conference Urnfield and Hallstatt period in Central Europe, Kutná Hora CZ
 • Interpretierte Eisenzeiten, Linz A
 • 51° Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria Italia tra Mediterraneo ed Europa: mobilità, interazioni e scambi. Forlì IT

2017

 • The Early Iron Age in Central Europe, Nürnberg DE
 • Klasické rozhovory/Colloquia classica, Praha CZ
 • Griechische Vasen als Kommunikationsmedium, Wien A
 • 6th interdisciplinary international ALMA conference, with focus on technology and history of painting, Brno CZ

2018

 • Klasické rozhovory/Colloquia classica, Praha CZ
 • 15th international conference Urnfield and Hallstatt period in Central Europe, Smolenice CZ
 • 11. Tagung des österreichischen CVA‐ Arbeitskreises

Publikationsverzeichnis

Klassische Archäologie

M. Trefný, Two Roman bronze fibulae brooches in the collections of the Institute for Classical Archeology Prague. Studia Hercynia 1, 1995, 68–70.

M. Trefný, Zlatá amforka z Roudnice. Vlastivědný sborník Podřipsko 10, 2000, 121–124.

J. Bouzek/J. Musil/A. Hayerová/P. Titz/M. Trefný, Czech excavations in Beirut, Martyrs‘ Square (Bey 069), Sondage A, Part I, General Survey. Pottery and other small finds of Hellenistic, Early Roman and Medieval periods, Glass and metal objects. Eirene 38, 2002, 7–166.

M. Trefný, Bronzefunde aus der Býčí skála Höhle und ihre Beziehungen zum Südostalpengebiet. In: A. Lang (Hrsg.), Fernkontakte in der Eisenzeit (Liblice 2002) 360–378.

J. Bouzek/J. Musil/A. Hayerová/J. Maříková/P. Titz/M. Trefný, Czech excavations in Beirut, Martyrs Square II, Adenda to part I. Studia Hercynia 6, 2003, 41–146.

M. Trefný, Nálezy antické provenience z Litoměřicka a Roudnicka. Studia Hercynia 10, 2007, 122–130.

M. Trefný, Několik poznámek k některým kostěným a parohovým nálezům z výšinné polohy Rubín (Dolánky, obec Kaštice, okr. Louny) v severozápadních Čechách a z jejího okolí. Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 363–371.

M. Trefný/R. Korený, Dvě na kruhu točené nádoby z období stěhování národů z Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice. Podřipský muzejník III, 2007, 27–34.

M. Trefný, Attická červenofigurová keramika z laténského sídliště v Praze-Ruzyni, poloha Jiviny. Archeologické rozhledy 60, 2007, 114–126.

M. Trefný/T. Polišenský, Nové nálezy řecké červenofigurové keramiky a dalších artefaktů souvisejících s jižními vlivy na časně laténském sídlišti v Praze-Pitkovicích. Archeologie ve středních Čechách 12, 2008, 477–492.

J. Bouzek/J. Musil/M. Trefný, Pistiros 2007 report of the Czech mission. Studia Hercynia 12, 2008, 94–97.

K. Nováček/T. Chabr/ D. Filipský/L. Janíček/K. Nováček/K. Pavelka/P. Šída/M. Trefný/P. Vařeka, Research of the citadel at Arbil, Kurdish autonomous region, Iraq-First season. Památky archeologické 99, 2008, 259–302.

M. Trefný, K několika sponám z výšinné polohy Rubín u Loun v severozápadních Čechách. In: V. Furmánek/E. Miroššayová (Hrsg.), Popolnicové polia a doba halštatská (Nitra 2010) 317–328.

V. Hanykýř/A. Kloužková/M. Trefný/T. Polišenský, Hodnocení vlastností a mikrostruktury keramických střepů z časně laténského sídliště, Sborník z konference konzervátorů – restaurátorů. Uherské Hradiště, 2010, 55–61.

M. Trefný/P. Belaňová, Několik poznámek k nálezu keramické misky s vnitřní reliéfní výzdobou ze sbírky Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Archeologie ve středních Čechách 14, 2010, 777–780.

M. Trefný/A. Kloužková/M. Chytráček/V. Hanykýř, K problému původu napodobenin řecké keramiky z Plzně-Roudné a Chržína. Archeologické rozhledy 63, 2011, 151–161.

M. Trefný, Attická keramika jako významný doklad jižního importu v prostředí pozdně halštatských až časně laténských Čech. Památky Archeologické 102, 2011, 271–306.

M. Trefný/J. Musil, Roman transport amphora in the collection of Regional museum and gallery at Česká Lípa. Studia Hercynia 14, 2010, 46–51.

M. Trefný/J. Čečrdle, Pottery from a small „Classical“ collection in the Regional museum of Slaný. Studia Hercynia 15, 2011, 39–48.

M. Trefný/R. Korený/J. Frána, K problematice halštatských mís s perlovitě vybíjeným okrajem v Čechách. Archeologické rozhledy 64, 2012, 320–332.

M. Trefný/R. Thér/R. Tichý/H. Dohnálková, On a fragment of a ceramic beaked flagon from the late hallstatt to early la tene settlement in Tuněchody (okr. Chrudim) in eastern Bohemia. Archäologisches Korrespondenzblatt 42, 2012, 335–350.

M. Trefný/J. Čečrdle/J. Musil, Classical Antiquity collection in the Regional Museum at Slaný II. Studia Hercynia 16, 2012, 39–41.

M. Trefný, Athénská červenofigurová a černofirnisová keramika. In: J. Valentová/M. Tisucká/P. Belaňová (Hrsg.), Ve stínu Olympu (Praha 2012) 69–89.

M. Trefný, Čechy a střední Evropa v pozdní době halštatské až časné době laténské a jejich vztah k oblasti antického Středomoří. In: J. Valentová/M. Tisucká/P. Belaňová (Hrsg.), Ve stínu Olympu (Praha 2012) 21–43.

M. Trefný/M. Chytráček/V. Hanykýř/A. Kloužková, Importe und Nachahmungen attischer Keramik in Böhmen als Indikator für Fernkontakte. In: C. Tappert/Ch. Later/J. Fries-Knoblach/P.C. Ramsl/P. Trebsche/St. Wefers/J. Wiethold, Wege und Transport. Beiträge zur Sitzung der AG Eisenzeit während der 80. Verbandstagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V. in Nürnberg 2010 (Halle 2012) 131–144.

M. Trefný, Antické vázy ze sbírek některých českých muzeí, univerzit a zámků. Roudnice nad Labem (Ústí nad Labem 2013).

M. Trefný/T. Polišenský, Imitace keramické nádoby jižního původu z laténského sídliště v Praze-Pitkovicích. Archeologie ve středních Čechách 17, 2013, 129–136.

M. Trefný/T. Polišenský, Několik poznámek k možným lokálním imitacím řecké keramiky na pozdně halštatském až časně laténském sídlišti v Praze-Pitkovicích. Archeologie ve středních Čechách 17, 2013, 653–659.

M. Trefný, Boemia e Italia settentrionale nel VI e V sec. a. C. Nuovi dati e prospettive della ricerca. In: P. Barral/J.-P. Guillaumet/M.-J. Roulière-Lambert/M. Saracino/D. Vitali (Hrsg.), Les celtes et le nord de l’Italie: premier et second âges du fer: actes du XXXVIe colloque international de l’AFEAF (Dijon 2014) 327–339.

S. Romano/M. Trefný, Notes upon the distribution of spectacle fibula between Central Europe and Balkan Peninsula in the Late Bronze and beginnings of the Early Iron Age. Aristonothos 9, 2015, 197–225.

M. Trefný/T. Polišenský, The first find of a Greek transport amphora in the Late Hallstatt/Early La Tène Bohemia and its significance for the archaeology of interregional contacts. Moravské křižovatky: střední Podunají mezi pravěkem a historií, 2014, 273–284.

M. Trefný/R. Thér, Červenofigurová číše Malíře heidelberské vázy č. 211 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a technika její malované výzdoby. Živá archeologie 17, 2015, 32–36.

M. Trefný, Greek and Etruscan pottery in the collection of the North Bohemian Museum in Liberec. Eirené 51, 2015, 239–268.

M. Trefný, Několik úvah k některým typům bronzových nádob v Čechách. Praehistorica 33/1-2, 2016, 425–433.

M. Trefný, Tarquinia and the Celts? Some thoughts on several examples of material culture in the Tarquinian territory and its vicinity. Živá archeologie 18, 2016, 72–78.

M. Trefný, Nejstarší písmo na našem území u mladolaténských Keltů? In: J. Nekvapil (Hrsg.), Kultura psaní v Dějinách (Pardubice 2016) 16–29.

M. Trefný, Poznámky k některým halštatským sponám z Čech. In: J. Juchelka (Hrsg.), Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě (Opava-Brno 2016) 143–158.

R. Kozáková/M. Trefný/K. Postránecká, Using pollen analysis to detect microscopical traces of the original contents of the Etruscan beaked flagon from Ostrov u Stříbra (okr Tachov/CZ) near Pilsen. Archäologisches Korrespondenzblatt 46, 2016, 75–87.

M. Trefný, Antiquity pottery in the collection of chateau Častolovice. Archeologie východních Čech 11, 2016, 5–15.

M. Trefný/B. Jennings, Inter-regional contacts during the first millenium B.C. in Europe. Proceedings from the session organized during the 19th meeting of European Association of Archaeologists, held in Pilsen (5th-9th September 2013) (Hradec Králové 2017).

M. Trefný, Notes on Eastern Elements of the Hallstatt Culture in Bohemia. In: E. Miroššayová/Ch. Pare/S. Stegman-Rajtár (Hrsg.), Das Nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit (Budapest 2017) 243–260.

M. Trefný, Imports as indicators of interregional routes in Early Iron Age Bohemia. Fines Transire 26, 2017, 231–246.

M. Cihla/F.R. Václavík/M. Trefný, Primární vizuální průzkum lomu poblíž nekropole Monterozzi v Tarquiniích. Auriga 59/2, 2017, 63–76.

M. Trefný, Úvod do studia hmotné kultury a každodennosti řecké, etruské a římské antiky (Hradec Králové 2018).

M. Trefný, Doteky antiky (Touches of antiquity). Katalog k výstavě (Praha 2018).

M. Trefný/K. Postránecká, The cremation grave with the Etruscan beaked flagon (Schnabelkanne) from Ostrov near Pilsen. In: M. Trefný (Hrsg.), The Early Iron Age in Central Europe (Hradec Králové 2018) 332–348.

M. Trefný, Colloquia Classica/Klasické rozhovory. Proceedings from the 1st and 2nd year of the conference held on the 29th of June 2016 in Hradec Králové and on the 27th of June 2017 in Prague (Roudnice nad Labem 2019).

M. Trefný/L.G. Perego/F.R. Václavík/M. Cihla/F. Cocomazzi/S. Romano, Field survey at the site of Bufalareccia, comune di Allumiere and Tolfa, provincia di Roma and a photogrammetric documentation of the quarry Cava Maggi near Monterozzi, Tarquinia, provincia di Viterbo. In: M. Trefný (Hrsg.), Colloquia Classica/Klasické rozhovory. Proceedings from the 1st and 2nd year of the conference held on the 29th of June 2016 in Hradec Králové and on the 27th of June 2017 in Prague (Roudnice nad Labem 2018) 140–167.

M. Trefný/L.G. Perego/F. Fiocchi/A. Kalapáčová/M. Pleska/S. Romano/D. Schmidtová/D. Toftegaard, Tarquinia and its territory. Mapping of the municipal peripheral area using non-destructive methods. Results of the first phase of the project undertaken in the valley of San Savino. In: M. Trefný (Hrsg.), Colloquia Classica/Klasické rozhovory. Proceedings from the 1st and 2nd year of the conference held on the 29th of June 2016 in Hradec Králové and on the 27th of June 2017 in Prague (Roudnice nad Labem 2018) 168–197.

Prähistorische und Mittelalterarchäologie

P. Limburský/I. Pleinerová/P. Sankot/M. Trefný/A. Veselá/I. Vojtěchovská, Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Rozokách u Prahy v roce 2000. Středočeský vlastivědný sborník 19, 2001, 79–80.

M. Trefný/M. Cihla, Karel Rozum-život a dílo zakladatele Podřipského muzea a lidové zvyky na Podřipsku (Roudnice nad Labem 2003).

M. Trefný, Knovízský objekt z výšinné lokality Viničky u Poplz na Libochovicku. Vlastivědný sborník Kralupska 1, 2004, 101–108.

M. Trefný, Pravěké nálezy z území města Roudnice n/L. Podřipský muzejník I, 2005, 3–24.

M. Trefný, Žárový hrob z katastru obce Černěves. Podřipský muzejník I, 2005, 25–27.

M. Trefný, Archeologická činnost Podřipského muzea v období 2004-2006. Podřipský muzejník II, 2006, 3–30.

L. Rytíř/M. Trefný, Výzkum ohrazeného areálu u Ledčicích v roce 2006. In: P. Krištuf/L. Šmejda/P. Vařeka (Hrsg.), Opomíjená archeologie (Plzeň 2007).

R. Novák/M. Trefný/L. Janíček, První etapa analytických povrchových sběr v rámci projektu AKP. In: P. Krištuf/L. Šmejda/P. Vařeka (Hrsg.), Opomíjená archeologie (Plzeň 2007).

M. Trefný/L. Janíček, Archeologické nálezy ze sbírky Základní školy v Doksanech, okr. Litoměřice. Podřipský muzejník III, 2007, 3–26.

M. Trefný, Raně středověké hroby z Kyškovic, okr. Litoměřice. Podřipský muzejník III, 2007, 35–41.

M. Trefný/T. Kovářová, Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Krabčic, okr. Litoměřice. Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, 2008, 53–64.

P. Krištuf/L. Rytíř/M. Trefný, Výzkum mohyly v „Beřkovické oboře“, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, 2008, 253–267.

L. Janíček/M. Trefný, Povrchový průzkum pole východně od kostela sv. Matouše ve Ctiněvsi, okr. Litoměřice. Zprávy ČAS-Suplément 71, 2008, 8–9.

M. Trefný/L. Janíček, Archeologické nálezy z pole východně od kostela sv. Matouše a z dalších poloh na katastru Ctiněvsi, okr. Litoměřice. Podřipský muzejník 4, 2008, 3–24.

M. Trefný/L. Chroustovský/L. Janíček/P. Krištuf, Archeologický výzkum výšinné polohy Sovice, k.ú. Vetlá, okr. Litoměřice. Zprávy ČAS-Suplément 71, 2008, 7–8.

P. Krištuf/L. Rytíř/M. Trefný, Výzkum mohyly v „Beřkovické oboře“, k.ú. Kostomlaty pod Řípem. Zprávy ČAS-Suplément 71, 2008, 24–25.

M. Trefný/M. Dobeš, Pohřebiště ze střední až mladší doby bronzové ve Straškově, okr. Litoměřice. Archeologie ve středních Čechách 12, 2008, 205–243.

M. Trefný/M. Dobeš, K problému interpretace objektů s kruhovými žlaby na pohřebišti ze starší až mladší doby bronzové ve Straškově, okr. Litoměřice. In: V. Furmánek/E. Miroššayová (Hrsg.), Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra, 2010, 329–340.

M. Gojda/R. Křivánek/P. Meduna/L. Rytíř/M. Trefný, Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích. Archeologické rozhledy 62, 2010, 259–292.

M. Trefný/L. Chroustovský/O. Kotyza, Polykulturní výšinné sídliště na vrchu Sovice u Vetlé na Podřipsku (Plzeň 2010).

M. Trefný/T. Polišenský, Laténské hroby z Prahy Pitkovic. Archeologie ve středních Čechách 14, 2010.

M. Trefný/L. Janíček, Druhá etapa analytických povrchových sběrů v rámci projektu archeologie krajiny Podřipska. In: P. Krištuf/P. Vařeka (Hrsg.), Opomíjená archeologie 2007-2008 (Plzeň 2010) 12–21.

M. Trefný/L. Chroustovský/L. Janíček, Výšinná poloha Sovice (k.ú. Vetlá, okr. Litoměřice) ve světle archeologického výzkumu v letech 2007-2008. In: P. Krištuf/P. Vařeka (Hrsg.), Opomíjená archeologie 2007-2008 (Plzeň 2010) 22–33.

M. Trefný/O. Kotyza, Archeologický výzkum neolitického a lužického sídliště v poloze „U nádraží“ k.ú. Hoštka, okr. Litoměřice. Podřipský muzeník V/VI, 2010, 3–19.

M. Chytráček/A. Danielisová/M. Trefný/M. Slabina, Zentralisierungsprozesse und Siedlungsdynamik in Böhmen (8.-4. Jh. v. Chr.). In: D. Krausse (Hrsg.), „Fürstensitze“ und Zentralorte der frühen Kelten. Abschlusskolloquium des DFG-Schwerpunktprogramms 1171 in Stuttgart, 12.-15. Oktober 2009. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. (Stuttgart 2010) 155–174.

E. Voráček/J. Hasil/M. Trefný/Z. Vašek/J. Čepelák/D. Hubený, Vražkov-dějiny obce (Baron 2010).

O. Kotyza/M. Trefný, Výzkum polykulturní lokality v poloze „U nádraží“ v Hošťce, okr. Litoměřice. Zprávy ČAS-Supplément 78, 2010, 10.

L. Baloun/M. Trefný/O. Švejcar, Kruhový pohřební objekt ze střední doby bronzové z Nymburka. Zprávy ČAS-Supplément 78, 2010.

M. Gojda/M. Trefný, Archeologie krajiny pod Řípem (Plzeň 2011).

M. Trefný/T. Polišenský, Halštatské sídliště v Čestlicích, poloha „v Moklinách“, okr. Praha-východ. Archeologie ve středních Čechách 15, 2011, 335–347.

T. Polišenský/M. Trefný, Pozdně halštatské až časně laténské sídliště v Praze-Křeslicích. Archeologie ve středních Čechách 15, 2011, 819–858.

M. Trefný/L. Jiráň, Lužické pohřebiště v Chodounech u Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice (Praha 2012).
O. Švejcar/L. Baloun/M. Trefný, Pohřební areál ze střední doby bronzové z Nymburka a problematika struktur tvořených kruhovými žlaby v Čechách. Archeologické rozhledy 64, 2012, 443–465.

M. Trefný/T. Polišenský, Mladolaténské sídlištní objekty z Prahy-Křeslic, Archeologie ve středních Čechách 16, 2012, 297–306.

M. Trefný, Objekty s kruhovými žlaby. Mohyly či ploché rovinné areály? Archeologie západních Čech 5, 2013, 125–135.

M. Trefný/T. Polišenský, Depot bronzových předmětů z knovízského sídliště v Praze-Benicích. Archeologie ve středních Čechách 16/2, 2012, 741–753.

M. Trefný/P. Krištuf/E. Průchová/L. Chroustovský, Kostrový hrob z mladší doby římské ze Ctiněvsi, okr. Litoměřice. In: E. Černá/J. Kuljaceva Hlavová/M. Sýkora (Hrsg.), Archeologické výzkumy s severozápadních Čechách v letech 2009-2010 (Most 2012) 71–84.

M. Trefný/O. Švejcar, Nové nálezy únětické kultury na Roudnicku. Podřipský muzejník 7, 2012, 3–27.

M. Farský/J. Waldhauser/J. Šteffl/M. Trefný, Detektorové nálezy artefaktů z doby bronzové a železné v Krušných horách. Archeologie ve středních Čechách 18/1, 2014, 171–176.

M. Trefný/T. Polišenský, Sídliště ze starší doby železné v Praze-Pitkovicích. Archeologie ve středních Čechách 18/2, 2014, 691–744.

M. Trefný/M. Slabina, K nejdůležitějším aspektům architektury, hmotné kultury a k významu halštatského hradiště v Minicích (Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník). Archeologické rozhledy 67, 2015, 45–78.

R. Kozáková/R. Kyselý/M. Trefný/K. Drábková/P. Kočár/D. Frolíková/R. Kočárová/K. Moravcová, Food offerings, flowers, a bronze bucket and a waggon: a multidisciplinary approach regarding the Hallstatt princely grave from Prague-Letňany, Czech Republic. Archaeological and Anthropological Sciences 11, 2017, 209–221.

M. Trefný/T. Polišenský, Praha-Benice (okr. hlavní město Praha)-depot výrobků a koláčového ingotu. In: O. Chvojka/L. Jiráň/M. Metlička (Hrsg.), Nové české depoty doby bronzové (Prague 2017) 131–132.

M. Trefný, Hallstatt elite burials in Bohemia from the perspective of interregional contacts. In: R. Schumann/S. van der Vaart-Verschoof (Hrsg.), Connecting elites and regions. Perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe (Leiden 2017) 109–126.

M. Cihla/M. Trefný/P. Drda/D. Hradil/J. Hradilová, Non-invasive material and traceological research of the stone head from Celtic settlement Závist near Prague. In: J. Hradilová/D. Hradil (Hrsg.), Painting as a story (Prague 2017) 141–149.

M. Trefný, New wagon grave of the Bylany culture from Roudnice nad Labem in northwestern Bohemia and the question of extensive necropoli- „landscapes of the dead“. In: R. Karl/J. Leskovar (Hrsg.), Interpretierte Eisenzeiten (Linz 2017) 141–150.

M. Trefný/T. Polišenský, Die Bedeutung der Mikroregion des Pitkovicer Baches für die Siedlungsarchäologie der älteren Eisenzeit. In: J. Kysela/A. Danielisova/J. Militky (Hrsg.), Stories that made the Iron Age (Prague 2017) 375–391.

M. Trefný/T. Polišenský/K. Kovářová, Kamenné závaží z pozdní doby halštatské až časné doby laténské z Prahy-Křeslic. Archeologie ve středních Čechách 22, 2018, 931–938.

M. Trefný, The Early Iron Age in Central Europe (Hradec Králové 2018).